Školy, poďte na Férovku!

Zabojujte za to, aby sa u vás formovali čestní a férovo zmýšľajúci ľudia.

CHCEME SA ZAPOJIŤ

Ako sa zapojiť

Vypracujte projekt

Zamyslite sa nad tým, čo by ste chceli vo svojej škole zlepšiť. Zamerajte sa na konkrétny problém (podvádzanie, zneužívanie moci, neférové konanie, etické dilemy, alebo iný podobný problém ktorý u vás v škole riešite) a vymyslite, ako by sa s ním dalo bojovať. Ak máte záujem aj tému, no nemáte nápad, ako váš problém riešiť, a/alebo chcete na vašej škole využiť niektorý z našich workshopových modulov, napíšte nám na vocenasova@zastavmekorupciu.sk, alebo zavolajte na 0903755059.

Požiadajte o podporu

Prihláste svoj projekt a požiadajte o finančnú aj nefinančnú podporu. Vybrané projekty dostanú podporu na realizáciu projektu a môžu sa začať zlepšovať!

Splňte svoj cieľ

V projekte definujete vlastný cieľ, ktorý by ste v priebehu roka chceli dosiahnuť. Ak budete úspešný, na konci roka môžete mať v škole férovejšie prostredie.

Získajte odmenu

Úspešní realizátori/ky vybraných projektov okrem finančnej a nefinančnej podpory na realizáciu dostanú celoročný mentoring, vzdelávacie balíčky podľa potreby, promo školy a pozvanie na záverečnú minikonferenciu. Pre aktívnych členov užších realizačných teamov máme dar – licencie na produkt Eset Family Security Pack pre bezpečnostné riešenie.

VIAC INFO

Prečo sa zapojiť

Školské prostredie má na deti obrovský vplyv

Formuje názory

Vštepuje hodnoty

Ovplyvňuje osobnosť

(Ne)podporuje rast

Škola je miesto, kde sa vytvára naša (ne)tolerancia k podvádzaniu a korupcii

Sme tu svedkami neetického správania

Odpisovanie

Šikana

Zneužívanie moci

Protekcia

Nadácia Zastavme korupciu preto prichádza s výzvou na Férovku:

Učitelia, žiaci, rodičia, pracujte s nami na tom, aby bola vaša škola férovým prostredím, v ktorom sa formujú čestne zmýšľajúci ľudia.

IDEME NA TO

Cieľom výzvy Férovka je vytvárať na školách prostredie, ktoré pôsobí ako antikorupčné očkovanie. Zaočkovaní budú v dospelosti voči korupcii imúnnejší!

Poďte na Férovku!
A zabojujte za to, aby sa na vašej škole hralo fér.

IDEME NA TO

Porota

Mária Smreková

Učí od roku 1971. V roku 1991 bola jednou zo zakladateliek 1. súkromného gymnázia v Bratislave, kde je dnes zástupkyňou riaditeľky.Pôsobí aj ako analytička a inovátorka. V roku 2017 prebrala z rúk prezidenta Andrea Kisku štátne vyznamenanie - medailu prezidenta republiky.

Peter Dráľ

Pôsobí ako lektor, mentor, výskumník a analytik, je riaditeľom občianskeho združenia Nové školstvo. Na rôznych vzdelávacích projektoch spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami a výskumnými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí. Venuje sa témam ľudských práv, interkultúrneho a inkluzívneho vzdelávania a oblasti spravovania školstva.

Miroslava Hapalová

Pôsobí ako riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odborne sa zameriava najmä problematike inkluzívneho vzdelávania a zabezpečenia rovného prístupu všetkých detí a žiakov ku kvalitnému vzdelávaniu. Pôsobila ako analytička mimovládnej organizácie MESA10 v rámci projektu To dá rozum, ktorého výstupom bol návrh ucelenej zmeny vzdelávania.

Zuzana Čačová

Roky expertne viedla školské programy inkluzívneho vzdelávania, participácie a ľudských práv v OSF. Predtým pôsobila v UNICEF vo vodách práv detí a podpory kvalitných školských prostredí. Je autorkou publikácií „Škola, kde práva detí fungujú“ a „Čo by na to povedal Ján Ámos alebo ako dať hlas mladým ľuďom v škole“. Pôsobí aj ako analytička, kozultantka, supervízorka a trénerka.

Odmena

Spoločná konferencia s holanskými učiteľmi

Autorov a autorky najúspešnejšieho projektu pozveme na pracovné stretnutie s holandskými aj slovenskými učiteľmi, odkiaľ môžu načerpať energiu a nápady, ako sa mať vo svojej škole lepšie.

Antivírové programy

Licencie na produkt Eset Family Security Pack pre bezpečnostné riešenie pre aktívkych členov/ky užších realizačných teamov

Výzvu Férovka vyhlasuje Nadácia Zastavme korupciu.